608 436 941

Zápis z 28. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 15. prosince 2020 | 26x

které se konalo dne 14. 12. 2020 po skončení zasedání ZM

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Svatá Trojice, 4 RD - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1710/18 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Otěvěk, K 71/1 - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 71/3 v k. ú. Otěvěk, obec Trhové Sviny. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Rejta kostel - kabel NN", za úplatu 2100 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 2222/14, 2222/17, 2359/4, 2375/32, 2375/9, 3905/11, 3905/7, st. 590 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
  • vyhlašuje dotační program Živé město 2021. (pro 7)
  • rozhodla zrušit výběrové řízení na zajištění svozu tříděného odpadu a ukládá vypsat nové výběrové řízení s účinností od 1. 4. 2021. (pro 7)