608 436 941

Období topné sezony

Autor: Jitka Neprašová,  Odbor životního prostředí | Zveřejněno: 12. prosince 2020 | 15x

Dým vycházející z komínů rodinných domů - obrázek, který se naskytne každému z nás. Není to v našem městě či přilehlých obcích jen problém staré zástavby, ale i novostaveb. Stále častěji lidé používají při přitápění svých domů i krbová kamna. Ne všichni však při využívání kotlů na pevná paliva a krbových kamen respektují správný způsob topení.

Podle odborníků jsou důležité čtyři parametry, které ovlivňují kouř vycházející z komína: typ spalovacího zařízení, kvalita paliva, kvalita obsluhy a údržba. Každý typ spalovacího zařízení pak vyžaduje jiný přístup a zásady. „Obecně můžeme říci, že oheň potřebuje vzduch, takže pro dobré spalování nesmíme kotel či kamna „dusit“ – tedy uzavřít přívody spalovacího vzduchu a komínové klapky. Většina spalovacích zařízení pracuje nejlépe při jmenovitém výkonu, tedy plném výkonu a tomu je třeba přizpůsobit množství přiloženého paliva nebo instalaci akumulačních nádob. Zároveň je chybné si myslet, že když není vidět kouř, je to důkaz, že spalování je kvalitní. To, co je nejvíce vidět, jsou emise prachu. Pokud budeme již odplyněné palivo v kotli „dusit“ bude koncentrace CO vysoká (špatná kvalita spalování), ale na zabarvení kouře to nebude nijak pozorovatelné,“

Dovoluji si proto upozornit na skutečnost vyplývající ze zákona o ovzduší č. 201/2012Sb., v platném znění:

Majitelé kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy by měli vést v patrnosti, že dle výše uvedeného zákona o ochraně ovzduší bude jejich používání od roku 2022 zakázáno. Za porušení zákazu bude hrozit pokuta až 50 tisíc korun.

Z některých statistik vyplývají následující data:

Dvě ze tří domácností používají k vytápění kotel, pouze každá druhá ale objednává jeho pravidelnou revizi a dokonce každá jedenáctá se o něj nestará vůbec. Češi nejčastěji topí plynem, podle průzkumu portálu Ušetřeno.cz. je to polovina domácností.

O kotel je třeba se pravidelně starat, především o ten na plyn a na tuhá paliva.

Závada na krbových kamnech, kotli nebo komínu může způsobit značné materiální škody a v horším případě i škody na lidském zdraví nebo úmrtí, proto revize a kontroly kouřovodu není radno podceňovat.

Co je kontrola a co je revize kotle

Jednou ročně, nejlépe před topnou sezonou, by měl majitel domu provést kontrolu kotle a rozvodů hlavně kvůli vyčištění a úpravě regulace.

Naproti tomu revizi kotle musí provést oprávněný revizní technik, a to minimálně jednou za tři roky. Jeho úkolem je krom jiného i přezkoumání těsnosti spojů a připojených zařízení. Poté vždy vystaví revizní zprávu.

Kdy zkontrolovat komín

V případě kotle na tuhá paliva by měl majitel domu před každou zimou nechat komín zkontrolovat, zda nepraská a také vybrat saze ze spalinové cesty.

Revizi komína však musí provádět kominík, a to každé dva roky.

Před začátkem topné sezony je také potřeba zkontrolovat všechny radiátory, vyčistit je a odvzdušnit. Nánosy prachu i vzduch v topení totiž výrazně snižují účinnost vytápění. Totéž platí i o špatně utěsněných oknech. Tepelné ztráty pomohou snížit například okenní rolety či žaluzie. Neměly by ale zasahovat do oblasti topení, jinak budou naopak zbytečně zadržovat teplo.

České lokální zdroje vytápění na pevná paliva vyprodukují cca 50 % emisí prachu a více jak 90 % karcinogenního benzoapyrenu, proto dbejte zásad správného topení, ať máme v našem městě a okolí čisté ovzduší.

A ještě poznámka.

Státní podpora výměny starých kotlů, která měla končit třetí vlnou, bude dle názoru Ministerstva životního prostředí pokračovat i nadále. Ministerstvo životního prostředí kvůli obrovskému zájmu domácností jedná o dalších penězích s Evropskou unií.