608 436 941

Zápis z 27. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 9. prosince 2020 | 39x

které se konalo dne 7. 12. 2020 od 16:00 hod.

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí. Změny v příjmech o celkovou částku -4.918.431,00 Kč . Změny ve výdajích o celkovou částku -4.918.431,00 Kč. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 239.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 234.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 692.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 264.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • schvaluje upravený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 4.560.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 3.231.000 Kč. (pro 7)
 • schvaluje "Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Trhové Sviny". (pro 7)
 • byla informována o stavebním stavu a použitelnosti mostů ve správě města Trhové Sviny.
 • souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2020 na akci "Výměna povrchu Kostelní ulice, Trhové Sviny", která byla uzavřena se společností Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, kterým se zvyšuje cena díla. Původní cena 5.681.217 Kč bez DPH (6.874.273 Kč vč. DPH), nová cena 5.802.962,83 Kč bez DPH (7.021.585 Kč vč. DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, zachovat stávající smlouvy na pojištění flotily vozidel uzavřené s ČSOB pojišťovnou a.s., tj. flotilu odpovědnosti z provozu vozidel č. 15945360 a flotilu havarijního pojištění s připojištěním č. 8072626516 a pokračovat v těchto smlouvách od 01.01.2021. (pro 7)
 • byla informována, že do výběrového řízení na zajištění úklidu budovy radnice nebyla podaná žádná nabídka. Rada města Trhové Sviny ukládá oddělení investic zopakovat výběrové řízení na zajištění úklidu budovy radnice. (pro 7)
 • schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na zajištění služby provoz Sběrného dvora v Trhových Svinech s termínem podání nabídek do 5. 1. 2021. (pro 6, proti 1)