608 436 941

Lavičky v našem městě

Autor: Ing.arch. Jiří Weinzettl, radní a předseda Komise výstavby a rozvoje města | Zveřejněno: 27. září 2020 | 51x

V letošním roce jsme navázali na vloni započatou práci a pokračovali v instalaci laviček v našem městě, tentokrát už nejen na náměstí, ale i v širším okolí.

Mnoho laviček je situovaných tzv. „v půli cesty“, tedy v místech, kde předpokládáme, že zejména starší lidé ocení možnost odpočinku při cestě ke svému domovu. Jiné lavičky umisťujeme tam, kde samotné místo může být cíl, například před tržnici u prodejny zmrzliny, v parcích u herních prvků, okolo kostela nebo před objekty občanské vybavenosti; před radnici, školu či kulturní dům. Na některé z nich natrefíte i v okolí našeho města, vždy v místech s krásným výhledem, například před Velkým rybníkem, u vodojemu nebo na polní cestě z Červeného vršku do Otěvěku.

Většinu laviček vybíráme s důrazem na maximální pohodlí uživatele, s ergonometricky propracovaným opěradlem a područkami. Na některých místech volíme jiné, originální formy sezení, například široká plata na pláži Velkého rybníku nebo dlouhé klády v parku u tenisových kurtů. Na řadě míst využíváme i laviček stávajících, pouze rekonstruovaných.

Všechny nově instalované lavičky (a je jich už bezmála čtyřicet) mají jeden společný cíl: zpříjemnit život v našem městě, podílet se na zobytnění veřejného prostoru. Doufám, že vám budou dobře sloužit.