608 436 941

Zpráva o hospodaření tepelného hospodářství v roce 2019

Autor: Pavel Randa | Zveřejněno: 25. září 2020 | 20x

Dne 1. června 2020 se uskutečnila Valná hromada Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o., kterou tvoří rada města.

Na svém jednání schvalovala účetní závěrku, zabývala se výsledky hospodaření za rok 2019 a možností rozšíření teplovodních přípojek.

Výsledky hospodaření prezentovala Ing. Eva Binderová, zástupce účetní firmy BEST spol. s r.o. a Dana Kodrasová, účetní tepelného hospodářství.

Po celý rok 2019 bezproblémově fungoval elektrofiltr švýcarské firmy Save Energy, který byl výsledkem dlouhodobého procesu. Hlavním cílem projektu bylo snížení emisních limitů tuhých znečišťujících látek (TZL) vypouštěných do ovzduší.

Původní hodnoty TZL:

Kotel K1: 118,29 mg/m3

Kotel K2: 115,06 mg/m3

Zákonný emisní limit TZL: 30,0 mg/m3

Garantovaná hodnota po instalaci elektrofiltru: 20,0 mg/m3

Měření emisí po instalaci elektrofiltru: 10,10 mg/m3

To znamená, že nedochází ke znečištění ovzduší úletem pevných částic (popílku).

Společnost splácí dva úvěry. Úvěrová smlouva č. 99017756219 na 1.082.500 Kč má účel spolufinancování investiční akce „Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech“ a představuje vlastní podíl na projektu. Tento úvěr je na 5 let (do roku 2022) a je postupně splácen dle splátkového kalendáře úvěrové smlouvy – výše měsíční splátky je 17.460 Kč, zůstatek k 31. 3. 2020 činí 458.972 Kč.

Dále je splácen úvěr z r. 2015, uzavřený na 8 let (do roku 2023) na koupi pozemku. Původní výše úvěru byla 874.000 Kč, výše měsíční splátky je 9.200 Kč, zůstatek k 31. 3. 2020 činí 368.000 Kč.

Z důvodu častých oprav stávajícího nakladače zn. KOMATSU byl koncem roku 2018 pořízen modernější nakladač zn. LIEBHERR v pořizovací hodnotě 2.189.385 Kč bez DPH, který byl v listopadu roku 2019, na základě splátkového kalendáře, zcela splacen.

Veškeré úvěry tepelné hospodářství splácí z vlastních zdrojů.

Cena tepla v roce 2019 byla 660 Kč/GJ včetně DPH a letos zůstává již 11 rokem beze změny.

Výkupní cena el. energie za 1kwh v roce 2019 byla 3,54 Kč.

Hospodářský výsledek:

Rok 2019: zisk 348.375 Kč 

TH ročně spotřebuje asi 39 000 m3 biomasy (štěpky) a zásoby se dělají přibližně na 3 měsíce dopředu.

V roce 2019 se k odběru tepla připojil další bytový dům v lokalitě „Za Pilou“ č.p. 1262 s 10 bytovými jednotkami. O připojení žádají další zájemci, jejich žádosti jsou v jednání.

V současné době TH zajišťuje vytápění a ohřev vody pro zhruba 400 bytů, 32 rodinných domů, objektů škol, městských objektů a několika firem. TH spravuje celkem 11km rozvodů. 

Město a TH v současné době intenzivně pracují na aktualizaci energetické koncepce, která by měla přinést další rozšíření teplovodní sítě v našem městě.