608 436 941

Usnesení – výsledky projednání z II. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 23. května 2020 | 38x

které se konalo 18. 5. 2020 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Nepřítomen: MUDr. V. Valena, J. Polášek

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

  • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 24. 2. 2020. (pro 21)
  • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2020:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. -1.200.160,00 Kč 

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. -1.200.160,00 Kč (pro 21)

  • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 3/2020:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1.207.725,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 1.207.725,00 Kč (pro 21)

  • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 4/2020:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 237.000,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 237.000,00 Kč (pro 21)

  • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2020:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 2.473.420,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 2.473.420,00 Kč (pro 21)

  • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na opravu krovu a střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Husova 2, 373 33 Nové Hrady ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 17, proti 2, zdržel se 2)
  • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč na zhotovení–repas třech vstupních dveří do ambitu kostela Nejsvětější Trojice Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Husova 2, 373 33 Nové Hrady a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 16, proti 3, zdržel se 2)
  • bylo informováno o rozdělení finančních příspěvků z grantového programu Živé město 2020 ve výši příspěvku do 20 tis. Kč.
  • schvaluje rozdělení příspěvků z grantového programu Živé město 2020 ve výši nad 20 tis. Kč. (pro 20, zdržel se 1)
 

Subjekt

schváleno

11

Myslivecký spolek TS

25 000

18

TJ Spartak

670 000

22

SDH Todně

25 000

24

Veselá atletika

35 000

31

SDH Trhové Sviny

60 000

 

CELKEM

815 000 Kč

  • bylo informováno o plánovaných termínech zasedání zastupitelstva města v druhém pololetí r. 2020 – 21. 9. 2020 a 14. 12. 2020.