608 436 941

Zápis z 12. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 23. května 2020 | 44x

které se konalo dne 18. 5. 2020 od 17 hod.

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3, ulice Branka č. p . 594 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30. 4. 2021. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 2, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30. 6. 2021. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 12. 2020. (pro 7)
 • souhlasí s podnájmem bytu č. 15 v Husově ulici č.p. 143 v Trhových Svinech od 1. 5. 2020. Podnájem bude uzavřen na dobu určitou jednoho roku, tzn. od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021. (pro 7)
 • rozhodla v souladu s doporučeními vlády ČR a Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje letošní Hudební festival Karel Valdauf 2020 zrušit. (pro 7)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na akci "Sadové úpravy v zahradě MŠ Čtyřlístek Trhové Sviny" s firmou Ing. Jan Makovička, Sedlo 13, 378 32 Číměř, IČO 76211924, nabídková cena 566.431,39 Kč bez DPH (685.382 Kč včetně DPH)

a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6, zdržel se 1)

 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na akci "Výměna oken v kulturním domě Otěvěk" s firmou WINDOW HOLDING, a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázeň Toušeň, IČO 28436024, nabídková cena 150.201,28 Kč bez DPH (181.743,55 Kč včetně DPH)

a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)

 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na akci "Výměna oken v budově Gymnázia v Trhových Svinech" s firmou N OKNA s.r.o., Rudolfovská tř. 460/93,

370 01 České Budějovice, IČ0 24301442, nabídková cena 184.219 Kč bez DPH (222.904,99 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)

 • souhlasí se zahájením stavebních prací na akci "Celková rekonstrukce ulice Kostelní

a navazující část ulice Komenského" v měsíci červnu 2020. (pro 6, zdržel se 1)

 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na opravu střechy KD Něchov, které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří firem.
 • byla informována o možnosti podat žádost o dotaci z Nadace Partnerství na výsadbu Aleje Svobody a na výsadbu stromů 2020.
 • souhlasí s předloženými termíny jednání rady města a zastupitelstva města v druhém pololetí r. 2020:

RM - 7.9.2020, 21.9.2020, 5.10.2020, 19.10.2020, 2.11.2020, 16.11.2020, 30.11.2020, 14.12.2020.

ZM - 21.9.2020, 14.12.2020. (pro 7)