608 436 941

Zápis z 9. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 21. dubna 2020 | 22x

které se konalo v pondělí 20. 4. 2020

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů (pro 7)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p. xxx, na stavbu s názvem "STL plynovod a přípojka Trhové Sviny", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
  • souhlasí s rozhodnutím ředitelky Mateřské školy Trhové Sviny o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání po dobu uzavření školy z důvodu epidemiologické situace. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.