608 436 941

Informační leták Městského úřadu  v  Trhových  Svinech

Autor: | Zveřejněno: 23. ledna 2020 | 324x

Platba za odpad v roce 2020

 I v roce 2020 bude komunální odpad svážet firma Marius Pedersen a.s., svozový den bude jednotný, vždy v pondělí od 6:00 do 22:00 hod.

Termín plateb bude od 1.4.2020 do 30.6.2020.

Poplatek bude možné platit příkazem k úhradě. Na webových stránkách města www.tsviny.cz bude zveřejněn jednoduchý formulář, kde budou uvedeny potřebné informace k uhrazení platby.

Další možnost platby bude v hotovosti nebo platební kartou na podatelně úřadu od dubna do konce června v pondělí a ve středu od 8 -11 a od 12 - 16 hodin.

Známky na popelnice nebudou vydávány.

Poplatek za rok 2020 v Kč

Občan za odpad

 600,-

Chata, rekreační objekt, byt, dům *

 600,-

Podniky za popelnici do 120 l

 1 650,-

Podniky za popelnici do 240 l

 3 250,-

Podniky za BOBR 1 100 l

12 850,-

* občan, který má trvalé bydliště v Trhových Svinech tento poplatek neplatí, je-li ale více spoluvlastníků k chatě nebo objektu a alespoň jeden spoluvlastník nemá trvalé bydliště v T. Svinech, poplatek se hradí v plné výši

Od 1. července 2020 bude prováděna kontrola zaplacení poplatku a v případě nezaplacení bude neplatičům přerušen vývoz komunálního odpadu od domu.

Další informace můžete získat:

tel.: 386 301 449 odbor životního prostředí: Bc. Roulová

386 301 474 odbor životního prostředí: Mgr. Horňáková

Možnosti likvidace odpadů pro občany v roce 2020

1. Sběrný dvůr odpadů – provozní doba

Pondělí 17 – 19 hod Čtvrtek 16 – 18 hod 

Úterý 16 – 18 hod Pátek 15 – 18 hod 

Středa 17 – 19 hod Sobota 8 – 12 hod

Možno odkládat odpady včetně odpadů nebezpečných, velkoobjemového odpadu a železného šrotu.

2. Kompostárna Valcha  

Každé úterý od 7. dubna 2020 do 24. listopadu 2020

 od 14.30 hod do 18.00 hod.

Možno vozit rostlinné materiály (i větve, odděleně od ostatního rostlinného materiálu).

3. Stanoviště barevných nádob rozmístěných ve městě

Papír, sešlápnuté PET lahve včetně ostatních plastů, sklo, drobné elektro, použité oleje, drobný kovový odpad.

4. Staré léky (nezajišťuje město) :

Staré léky s prošlou záruční lhůtou lze celoročně odnést zdarma do lékárny. Jedná se o prošlé léky, zbytky mastí, zbytky kapek apod.

5. Svoz odřezaných větví

V našem městě budou 4. dubna a 3. října celkem 4 stanoviště:

 a. v Brance u mostu 800 – 1100 hod

 b. u mostu před Církví bratrskou 830 – 1100 hod

 c. za stadiónem 1230 – 1530 hod

 d.  u garáží u benzinové pumpy 1300 – 1530 hod

6. Vánoční stromky :

V sídlišti za základní školou a proti prodejně v Budovatelské ulici budou po Vánocích přistaveny kontejnery na vánoční stromky do 15. ledna.