608 436 941

Zápis z 1. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 15. ledna 2020 | 21x

které se konalo dne 13. 1. 2020 od 15.00 hod.

Rada města Trhové Sviny

 • byla informována o výsledcích hlavní prohlídky mostů TS-004 Jeronýmova, TS-006 Jirsíkova, TS-008 Nábřeží Svatopluka Čecha, TS-009 lávka poliklinika, TS-011 Veselka, TS-029 1 Pěčín a TS-036 Marouškův dvůr.
 • rozhodla na základě provedení hlavních kontrol mostů uzavřít a odstranit lávku u polikliniky TS - 009. Rada města ukládá OSÚMM prověřit možnosti zřízení nové lávky. (pro 7)
 • schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku ve výši 35.000 Kč bez DPH (42.350 Kč včetně DPH) na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby pod názvem "Trhové Sviny - rekonstrukce školní jídelny", kterou předložila firma GPL - INVEST, s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice a pověřuje starostku podpisem objednávky. (pro 5, zdržel se 2)
 • schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku ve výši 79.000 Kč bez DPH (95.590 včetně DPH), na zajištění TDI a koordinátora BOZP na stavbu pod názvem "Trhové Sviny - rekonstrukce školní jídelny", kterou předložila firma DPCZ s.r.o., Lannova 16, 370 01 České Budějovice a pověřuje starostku podpisem objednávky. (pro 5, zdržel se 2)
 • schvaluje podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Jihočeského kraje na rok 2020 dle připraveného návrhu:

Podpora oprav místních komunikací - oprava Kostelní ulice, předpokládané náklady 7.000.000 Kč (možnost získání dotace maximálně ve výši 1.500.000Kč, požadovaná spoluúčast pro obce nad 5 000 obyvatel 70 %)

Podpora sportu - opatření č. 2 - rekonstrukce zázemí sportovišť - rekonstrukce sociálního zařízení v saunové části sportovní haly, předpokládané náklady 908.795 Kč (možná výše dotace 80 %, tj. 727.000 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %, tj. 181.795 Kč)

 - opatření č. 3 - obnova vybavení sportovišť - pořízení 12 ks žebřin (88.000 Kč) a 10 kusů žíněnek (28.000 Kč), celkem 116. 000 Kč (možná výše dotace 80 %, tj. 92.800 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %, 23.200 Kč).

Podpora práce s dětmi a mládeží - opatření č. 2 - Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání - nákup vybavení pro SDH Trhové Sviny - oddíl mladých hasičů, předpokládané náklady 150.000 Kč (možná výše dotace 80 %, tj. 120.000 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %, tj. 30.000 Kč).

Podpora kultury - Hudební festival dechových hudeb Karel Valdauf 2020, předpokládané náklady 700.000 Kč (maximální výše dotace 150.000 Kč, požadovaná spoluúčast 30 %).

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje - osvětlení pro JSDH Todně, předpokládané náklady 61.000 Kč (možná výše dotace 70 %, tj. 42.700 Kč, požadovaná spoluúčast 30 %, tj. 18.300 Kč)

Podpora muzeí a galerií - opatření č. 2 - propagace muzeí a galerií - tvorba webových stránek Buškova hamru + propagačních materiálů, předpokládané náklady 48.400 Kč + 92.340 Kč, celkem 140.740 (předpokládaná výše dotace 70 %, tj. 98.518 Kč, požadovaná spoluúčast 30 %, tj. 42.222 Kč). (pro 7)

 • schvaluje sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro rok 2020. (pro 7)
 • souhlasí s navýšením kapacity školní družiny v Základní škole Trhové Sviny od 1. 9. 2020 na 230 žáků. (pro 7)
 • schvaluje platový výměr pro ředitele Základní školy Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 7)
 • schvaluje platový výměr pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 7)
 • schvaluje nákup vstupenek do Sole-Felsen-Bad Gmund dle předloženého návrhu. (pro 7)
 • schvaluje účast Mgr. Věry Korčakové na zahraniční studijní cestě do Burgundska, kterou organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. (pro 7)
 • souhlasí s předloženým vyúčtováním sezony 2019 na Buškově hamru. (pro 7)