608 436 941

Zápis z 29. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: sobota 11. ledna 2020 | 22x

které se konalo v úterý  31.12.2019 od 13.00 hod.

Rada města

  • schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí. Změny v příjmech o celkovou částku 0,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 0,00 Kč (pro 7)

  • rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na část pozemku parc. č. 866/1 v k. ú. Trhové Sviny ze dne 8. 4. 2008 uzavřenou s TJ Spartak Trhové Sviny z.s. Dodatkem se prodlužuje délka pronájmu do 30. 4. 2038. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemky parc. č. st. 2315, st. 930, st. 929, 326/9, st. 2299, 326/8, st. 2290, st. 2288, 326/11 a 326/7 v k. ú. Trhové Sviny ze dne 8. 4. 2008 uzavřenou s TJ Spartak Trhové Sviny z.s. Dodatkem se prodlužuje délka pronájmu do 30. 4. 2038. (pro 7)