608 436 941

Zápis z 26. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 18. prosince 2019 | 7x

které se konalo ve čtvrtek  28. 11. 2019 od 14.00 h

Rada města

  • schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku 0,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 0,00 Kč (pro 7)