608 436 941

Zápis z 17. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 25. června 2024 | 21x

které se konalo 24. 6. 2024 po skončení zasedání ZM

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2024 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 577.310,00 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 577.310,00 Kč. (pro 7)

  • rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemků Žižkova náměstí v Trhových Svinech dle návrhu uvedeném v příloze za účelem poskytnutí občerstvení v době konání Hudebního festivalu Karel Valdauf 2024. (pro 7)
  • schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku č. 3418/3 o výměře 300 m2v k.ú. Trhové Sviny, která bude uzavřena s dětskou skupinou Včelka Mája, z.s., IČO: 19478763. (pro 7)
  • schvaluje Smlouvu o výpůjčce na část pozemku 322/137 v k.ú. Trhové Sviny, která bude uzavřena s panem xxx. (pro 7)
  • schvaluje dodatek k objednávce na čerpání pohonných hmot od firmy ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (Benzina, odštěpný závod) se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 275 97 075, na základě které se zvyšuje sleva na čerpání pohonných hmot pro město Trhové Sviny na 1,80 Kč/l. (pro 7)
  • schvaluje, na základě poptávkového řízení, cenovou nabídku na zpracování projekčních prací pro podání žádosti o dotaci na zřízení dětské skupiny, kterou předložila firma Projekce Machač, IČO: 76675190, ve výši 1.135.000 Kč bez DPH (1.373.350 Kč včetně DPH). (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.