608 436 941

 Zápis z 30. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17.12.2018

Autor: Mgr- V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 28. prosince 2018 | 133x

 Zápis z 30. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17.12.2018

 Zápis

z 30. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17.12.2018

Omluven: Mgr. F. Slípka, p. P. Randa

Rada města

  • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4, ulice Branka č.p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 30. 6. 2019. (pro 5)
  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o povinném ručení včetně pojištění předního skla a havarijního pojištění flotily vozidel města Trhové Sviny na rok 2019 s pojišťovací společností, ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice, která předložila nejvýhodnější nabídku 198.752 Kč za rok. (pro 5)
  • schválila žádost Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny o kompenzaci nájemného ve výši 12.449 Kč, které bude odpuštěno nájemcům staré budovy polikliniky z důvodu realizace stavebních úprav v přízemí této budovy. (pro 5)
  • ukládá, na základě zákona 250/2000 Sb., § 31, odst.2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 151.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a investic. (pro 5)
  • ukládá, na základě zákona 250/2000 Sb., § 31, odst.2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 305.521 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a investic. (pro 5)
  • ukládá, na základě zákona 250/2000 Sb., § 31, odst.2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 640.115 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a investic. (pro 5)
  • rozhodla uzavřít dodatek č. 1 kupní smlouvy s nakladatelstvím Bohumír NĚMEC VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství, VI. Rady 1445/10, 370 08 České Budějovice, IČ 60645628, o nákupu 300 ks knih Svinenské návraty za cenu 59.400 Kč (včetně 10% DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 116.480,00 Kč. (pro 5)
  • schválila Smlouvu o zajištění zdravotních služeb uzavřenou mezi městem Trhové Sviny a společností Pro Život, s.r.o., se sídlem Borovanská 1565/13, 370 08 České Budějovice, ve věci zajištění a poskytování ambulantní zdravotní stomatologické péče v prostorách Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 07.01.2019. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)