608 436 941

Projekt „Chodník Otěvěk“

Autor: Ing. Ivana Božáková | Zveřejněno: pátek 24. května 2024 | 14x

Spolufinancováno Evropskou unií

Předmětem projektu je výstavba komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, a to podél silnice II/156. Realizací projektu dojde k zajištění kontinuálního provozu nově postavené komunikace pro pěší v Otěvěku, jedné z místních částí města Trhové Sviny.

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu.

Výstupy projektu celkově zvýší bezpečnost pěší a automobilové dopravy v dotčené lokalitě a zajistí obyvatelům bezpečnou pěší trasu. Zároveň chodník bude plně přístupný pro všechny skupiny obyvatel, včetně osob s omezenou pohyblivostí. Výstavba chodníku poskytne příležitost zlepšit vzhled obecního prostředí, čímž může pozitivně ovlivnit společenský život místní komunity. Lépe upravené prostory pro chodce mohou vést k většímu interakci mezi obyvateli a k vytvoření míst, kde se lidé rádi setkávají.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).