608 436 941

Zápis z 12. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 1. května 2024 | 2x

které se konalo 29. 4. 2024 od 14:30 hodin

Omluven pozdější příchod v 14:40 h Mgr. E. Špergerové.

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2024 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 19.784.581,34 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku19.784.581,34 Kč. (pro 6)

  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu na dodavatele rekonstrukce sociálního zařízení v III. pavilonu ZŠ Trhové Sviny s firmou Stavitelství Beneš s.r.o., IČO: 28129423, nabídková cena 564.675 Kč bez DPH (683.257 Kč včetně DPH). (pro 6)
  • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele FVE na školní jídelně ZŠ Trhové Sviny.
  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvy o dílo s firmou ROAD M.A.A.T. s.r.o., IČO: 04326083 na zpracování projektové dokumentace Něchov - nabídková cena 326.600 Kč bez DPH (395.186 Kč včetně DPH). (pro 7)
  • rozhodla uzavřít dohody o ukončení smluv o využití sběrného dvora Trhové Sviny s obcemi Čížkrajice, Kamenná, Olešnice, Petříkov, Slavče, Svatý Jan nad Malší a Žár. (pro 7)
  • byla informována o dopisu ohledně poškození kanalizace a znečištění pozemku parc. č. 2244/1 a 1680/2 v k. ú. Otěvěk.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.