608 436 941

Zápis z 10. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: neděle 21. dubna 2024 | 5x

které se konalo 8. 4. 2024 od 15:30 hodin

Omluvena: Mgr. E. Chuchlová

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
  • rozhodla přidělit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech panu xxx od 1. 5. 2024 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 5)
  • souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt, Branka 593, Trhové Sviny dohodou k 30. 4. 2024. (pro 5)
  • rozhodla zrušit výběrové řízení na opravu mostu TS-008 z důvodu podání pouze jediné nabídky (viz § 127 zák. 134/2016 Sb. v platném znění) a ukládá OSÚMM nové výběrové řízení s termínem realizace v roce 2025. (pro 5)
  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvy o dílo s firmou ROAD M.A.A.T. s.r.o., IČO: 04326083 na zpracování projektové dokumentace U Cihelny - nabídková cena 209.400 Kč bez DPH (253.374 Kč včetně DPH), Sokolská - nabídková cena 442.600 Kč bez DPH (535.546 Kč včetně DPH), Školní - nabídková cena 268.200 Kč bez DPH (324.522 Kč včetně DPH) a Todně - nabídková cena 307.600 Kč bez DPH (372.196 Kč včetně DPH) a s firmou Michal Šlinc, IČO: 71433201 na zpracování projektové dokumentace Štefanikova - nabídková cena 530.000 Kč (není plátce DPH). (pro 5)
  • schvaluje dotaci ve výši 850.000 Kč, kterou poskytuje Jihočeský kraj Zdravotnímu zařízení poliklinika města Trhové Sviny na zajištění Lékařské pohotovostní služby. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.