608 436 941

Zápis z 8. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: neděle 21. dubna 2024 | 5x

které se konalo 26. 3. 2024 od 9:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
  • vydává, na základě § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, osvědčení paní Haně Kašparové, která kandidovala za volební stranu č. 6 - Občanská demokratická strana, že se stala jako první náhradník dnem 19. 3. 2024 členkou zastupitelstva města Trhové Sviny. (pro 6)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2024 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 1 590 102,75 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku1 590 102,75 Kč. (pro 6)