608 436 941

Zápis z 5. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 6. března 2024 | 3x

které se konalo 29. 2. 2024 od 11:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2024 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 2.607.707,29 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 2.607.707,29 Kč. (pro 7)