608 436 941

Zápis z 30. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 9. ledna 2024 | 2x

které se konalo 29.12.2023 od 11 hodin

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2023 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 0,00 Kč.

- změny ve výdajích o celkovou částku 0,00 Kč. (pro 7)