608 436 941

Usnesení – výsledky projednání z 6. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 7. listopadu 2023 | 5x

které se konalo 30. října 2023 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: MUDr. V. Valena

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

  • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 18. 9. 2023. (pro 22)
  • rozhodlo v rámci změny č. 5 ÚP Trhové Sviny navýšit regulativ výšky zástavby (podlažnosti) v areálu Základní školy Trhové Sviny z důvodu případné nástavby dalšího patra (3. patro). (pro 21, zdržel se 1)
  • schvaluje na základě doporučení zpracovatele změny č. 5 ÚP Trhové Sviny Atelieru M.A.A.T., s.r.o., se sídlem Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČO: 28145968 aktualizovaný seznam žadatelů, kteří budou zařazeni do projednávání této změny. Jedná se o tyto žadatele:

xxx – podání dne 16.11.2018, xxx – podání dne 21.08.2019, xxx – podání dne 05.09.2019, xxx – podání dne 17.02.2021 a 22.10.2021, xxx – podání dne 12.04.2021, xxx – podání dne 28.04.2021, xxx – podání dne 12.05.2021, xxx – podání dne 28.05.2021, xxx – podání dne 13.09.2021, xxx – podání dne 21.09.2021, xxx – podání dne 22.12.2021, xxx – podání dne 17.02.2022, xxx – podání dne 10.03.2022, xxx – podání dne 21.03.2022, xxx – podání dne 22.04.2022, xxx – podání dne 05.05.2022, xxx – podání dne 06.05.2022, xxx – podání dne 16.05.2022, xxx – podání dne 23.05.2022, xxx – podání dne 24.05.2022, xxx – podání dne 27.05.2022, xxx – podání dne 01.06.2022, xxx – podání dne 10.06.2022, xxx – podání dne 15.06.2022 (pro 22)

  • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2023:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1.112.735,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 1.112.735,00 Kč. (pro 22)

  • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku RC Trhováček, z.s., IČ 05280869, ve výši 86.728 Kč na podporu činnosti a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 22)
  • schvaluje finanční dar panu MUDr. Yahia Jabali, bytem xxx, při příležitosti udělení čestného občanství města Trhové Sviny a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 22)
  • bylo informováno o záměru firmy KORAN s.r.o., IČO 45022585, o výstavbě fotovoltaické elektrárny v areálu firmy na vlastních pozemcích.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.