608 436 941

Programové priority pro rozvoj města Trhové Sviny ve volebním období 2018-2022.

Autor: | Zveřejněno: 25. listopadu 2018 | 213x

 

1. HOSPODAŘENÍ

 

 • udržet vyrovnaný rozpočet města
 • získávat co nejvyšší finanční prostředky ze všech dostupných zdrojů
 • kontrolovat efektivnost využívání finančních prostředků a výsledky zveřejňovat
 • navýšit výdaje na investice
 • nezvyšovat daň z nemovitosti

 

2. ROZVOJ MĚSTA - INVESTICE

 

 • v oblasti veřejného prostranství a veřejných budov ve vlastnictví města
 • vrátit historickému centru důstojný charakter, upravit veřejná prostranství, zatraktivnit jejich pobytovost a revitalizovat zeleň ve městě
 • řešit bezbariérovost veřejných budov a chodníků
 • rekonstruovat stávající dům s pečovatelskou službou
 • vyřešit rekonstrukci školní jídelny a investovat do školní zahrady
 • investovat do rekonstrukcí budov a zahrad mateřské školy
 • jednat o koupi a o využití areálu fary  pro  společenské a kulturní účely
 • postavit dopravní hřiště pro děti
 • připravit novou expozici na Buškově hamru
 • řešit úpravy a lepší využití areálu Velkého rybníka

 

 • v oblasti dopravy
 • intenzivně komunikovat s Jihočeským krajem o řešení dopravy ve městě
 • opravovat stávající a budovat nové chodníky
 • rekonstruovat stávající komunikace dle připravených projektů, připravit projekty na rekonstrukci dalších komunikací
 • rozšířit chodník pro posezení v restauračních zahrádkách v horní části náměstí

        v oblasti bydlení

 • nabídnout k prodeji parcely v lokalitě Na Vyhlídce
 • připravit další parcely pro individuální výstavbu
 • podpořit soukromé developerské projekty
 •  
 • v oblasti vodohospodářské infrastruktury
 • kontinuálně pokračovat v opravách vodohospodářského majetku
 • připravit projekt kanalizace na Rejtech
 • využít nové vodovodní vrty v místních částech
 • využít dotační tituly pro rozšíření vodovodní sítě v místních částech
 • rozšířit rozvod užitkové vody na hřbitově
  • v oblasti sportu
 • připravit projekt na víceúčelové hřiště u stadionu
 • zpracovat celkovou koncepci rekonstrukce sportovního areálu
 • rozšířit možnosti volnočasových sportovních aktivit ve veřejném prostoru   

3. PODPORA AKTIVIT

 1. zlepšení komunikace a lepší informovanost o činnosti městského úřadu
 2. v místních částech – podpora činnosti osadních výborů a spolků
 3. intenzivní jednání o zajištění zdravotní péče ve městě
 4. turistická propagace města
 5. podpora místních sdružení a spolků
 6. podpora podnikání – např. zajištění nových rozvojových ploch

Volba pro město

Jsme tady doma

SNK Trhovosvinenska 2018

Občanská demokratická strana

Křesťanská demokratická unie