608 436 941

Zápis z 20. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 17. září 2019 | 56x

které se konalo v pondělí  16. 9. 2019 po skončení jednání ZM

20.RM - zápis

Rada města

  • uděluje souhlas k přijetí účelově určených finančních darů pro Mateřskou školu Trhové Sviny, Sídliště 684 od rodičů dětí. Účelem je nákup zahradních prvků z akátového dřeva od firmy "Hřiště pod květinou". (pro 7)
  • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele akce "Výstavba mostu ÚK č. 2, Pěčín, Trhové Sviny" uzavřít smlouvu o dílo s firmou SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, za nabídkovou cenu 1.831.880,19 Kč bez DPH (2.216.575,04 Kč včetně DPH), a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)