608 436 941

Zápis z 18. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 4. září 2019 | 33x

které se konalo v pátek  30. 8. 2019

18. RM - zápis

Rada města

  • schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí:
  • Změny v příjmech o celkovou částku 3 108 414,00 Kč
  • Změny ve výdajích o celkovou částku 3 108 414,00 Kč (pro 7)