608 436 941

Usnesení - výsledky projednání ze III. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 23. května 2023 | 9x

které se konalo 22. května 2023 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluveni: p. J. Malík, Mgr. E. Chuchlová, p. P. Stodolovský

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

  • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 17. 4. 2023. (pro 20)
  • schvaluje předložený Plán financování obnovy vodohospodářského majetku – varianta A. (pro 12, zdržel se 8)
  • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení kanalizačního řadu na parc. č. 1059/1 a 3867/1 v Sadové ulici v Trhových Svinech“ s xxx. (pro 19, zdržel se 1)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.