608 436 941

Zápis z 9. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 9. května 2023 | 2x

které se konalo 28. 4. 2023 od 11 hodin

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2023 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

- změny v příjmech o celkovou částku .......... 1.273.987,00Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku ......... 1.273.987,00 Kč. (pro 7)