608 436 941

Místní části znají složení osadních výborů a své předsedy

Autor: | Zveřejněno: 25. února 2023 | 22x

V pondělí 20. 2. 2023 zastupitelstvo města zřídilo osadní výbory v místních částech města a zvolilo předsedy a členy osadních výborů. Této volbě předcházelo několikatýdenní jednání radní Romany Vanišové a místostarosty Ondřeje Valeny, kteří se účastnili zasedání v místních částech při navrhování členů výborů.