608 436 941

Příspěvek novorozencům

Autor: | Zveřejněno: 25. února 2023 | 15x

Rada města schválila v pondělí 20. 2. 2023 na svém zasedání příspěvek ve výši 4.000 Kč na podporu každého narozeného dítěte s trvalým pobytem na území Trhových Svinů. Toto se týká dětí narozených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Radní se rozhodli využít program Jihočeského kraje na podporu narozených dětí v Jihočeském kraji. Podíl kraje bude činit 50 % z této částky, tj. 2.000 Kč na každé narozené dítě.