608 436 941

Zápis z 25. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 11. ledna 2023 | 0x

které se konalo 30.12.2022 od 11:00 hodin

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 0 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 0 Kč. (pro 7)