608 436 941

PŘIJATÁ USNESENÍ

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. listopadu 2018 | 358x

PŘIJATÁ USNESENÍ z  Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v  Trhových Svinech,

které se konalo v pondělí 12. listopadu 2018 v  tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Představení jednotlivých členů Zastupitelstva města T. Sviny a složení slibu

K bodu 6a)

Usnesení ZM č. 69/2018

Zastupitelstvo města

 • v souladu s §84 odst. 2. písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města Trhové Sviny bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. (pro 23)
 • volí starostkou města Trhové Sviny paní Mgr. Věru Korčakovou. (pro 17, zdržel 6)
 • schvaluje zvolení jednoho místostarosty. (pro 23)
 • v souladu s §84 odst. 2. písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty města Trhové Sviny bude člen zastupitelstva dlouhodobě  uvolněn. (pro 23)
 • volí místostarostou města Trhové Sviny pana Pavla Randu. (pro 15, proti 1, zdržel 6)
 • stanovuje počet členů rady města Trhové Sviny na 7, včetně starosty a místostarosty. (pro 23)
 • volí členem rady města Trhové Sviny pana Mgr. Františka Slípku. (pro 15, proti 2, zdržel 6)
 • volí členem rady města Trhové Sviny pana Ing. arch. Jiřího Weinzettla. (pro 17, zdržel 6)
 • volí členem rady města Trhové Sviny pana Mgr. Miroslava Majera. (pro 15, proti 1, zdržel 6)
 • volí členem rady města Trhové Sviny pana Ing. Davida Štojdla. (pro 17, zdržel 6)
 • volí členem rady města Trhové Sviny pana Pavla Stodolovského. (pro 16, proti 3, zdržel 4)
 • zřizuje Finanční výbor města Trhové Sviny a stanovuje počet členů na pět.(pro 23)
 • volí předsedou Finančního výboru města Trhové Sviny paní Simonu Rolínkovou. (pro 16, zdržel 7)
 • zřizuje Kontrolní výbor města Trhové Sviny a stanovuje počet členů na pět. (pro 23)
 • volí předsedou Kontrolního výboru města Trhové Sviny pana Vladimíra Vaveru. (pro 21, zdržel 2)
 • v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích stanovuje odměnu neuvolněného člena zastupitelstva města Trhové Sviny ve výši 1.910 Kč za výkon funkce člena rady a 660 Kč měsíčně za výkon funkce zastupitele města. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnil. (pro 23)
 • pověřuje řízením Městské policie města Trhové Sviny pana Pavla Randu. (pro 18, zdržel 5)