608 436 941

Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo ve středu  31. 7. 2019

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 13. srpna 2019 | 48x

Zápis - 15.RM

Omluven: P. Randa, P. Stodolovský, Mgr. M. Majer 

Rada města

  • schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku 1 183 300,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 1 183 300,00 Kč. (pro 4)