608 436 941

Změna úředních hodin na MěÚ

Autor: Ing. František Kolář, tajemník | Zveřejněno: 24. listopadu 2022 | 25x

K úpravě úředních hodin dochází ve 2 etapách - od 1. prosince 2022 a od 1. ledna 2023.