608 436 941

Povolební vyjednávání pohledem nově složené koalice

Autor: Zastupitelé za současnou koalici – ODS, ANO 2011, SNK Svinenský zvon, Jsme tady doma a Nestraníci | Zveřejněno: úterý 25. října 2022 | 47x

Mezi volbami a ustavujícím ZM

Většina našich spoluobčanů si zcela jistě všimla, že povolební jednání napříč sedmi stranami/hnutími/uskupeními trvala poměrně dlouho. Shoda byla od počátku na obsazení postu starosty, delší diskuze se vedly o složení koalice a kandidátech na místostarostu, popř. místostarosty a členy rady. Zvolení zastupitelé se ve sporných otázkách nakonec poradili se svými kolegy z kandidátek a tento krok pomohl dojít ke konečné podobě koalice (viz níže).

Vítězná ODS (která získala stejně mandátů jako druhá Volba pro město (5) ale obdržela od voličů o cca 1000 hlasů více) jednala po volbách se všemi politickými subjekty, které měly zájem být v široké koalici – a to včetně uskupení Volby pro město. Zástupcům Volby pro město byla opakovaně předkládána nabídka koaliční spolupráce, pouze s jiným než jimi navrhovaným kandidátem na post uvolněné či neuvolněné místostarostky, popřípadě místostarosty. Nejednalo se o rozhodnutí pouze ODS, ale všech, kteří nyní tvoří současnou koalici, tedy ODS, ANO 2011, SNK Svinenský zvon, Jsme tady doma a Nestraníci.

Bohužel, žádná z variant nebyla pro zástupce Volby pro město akceptovatelná. Jsme rádi, že současná opozice bude konstruktivní, otevřená a připravená podporovat dobré nápady a myšlenky. Stejně tak tomu bude u zástupců koalice vůči opozici. 

Je zapotřebí připomenout, že v minulosti už nastala situace, kdy vítěz voleb v Trhových Svinech neskončil v koalici a neměl své zástupce ve vedení města. I to se po letošních volbách mohlo stát... 

Koalice se tedy dohodla nejen na podpoře 2 neuvolněných místostarostů a složení rady města, ale také na společných základních programových prioritách, které vycházejí z předvolebních programů všech pěti zúčastněných subjektů:

1. Chodník Otěvěk – 2. etapa.

2. Chodník Pekárenská ulice.

3. Dokončení obchvatu města – spolupráce s Jihočeským krajem jako investorem akce.

4. Kanalizace Rejta.

5. Velký rybník – pokračovaní v postupných úpravách.

6. Vybudování moderních a volně přístupných sportovišť.

7. Podpora spolkového života, kultury a sportu pro všechny věkové skupiny ve městě a osadách.

8. Moderní a otevřený úřad.

9. Dostupná a kvalitní lékařská péče pro občany.

10. Maximální využití potenciálu Tepelného hospodářství.

11. Podpora kvality a dostupnosti předškolního a základního školství s důrazem na modernizaci zázemí včetně nutnosti případného navýšení kapacit.

12. Moderní a udržitelné město s důrazem na environmentální přístup.

13. Historický areál fary – reálné posouzení finanční náročnosti projektu, včetně prověření možnosti financování

prostřednictvím evropských a národních investičních dotací. Smysluplné využití areálu fary s ohledem na budoucí udržitelnost.