608 436 941

Trhové Sviny recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevily životnímu prostředí

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 26. července 2019 | 80x

Environmentální vyúčtování společnosti ASEKOL

V loňském roce občané Trhových Svinů odevzdali k recyklaci 20 809,65 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel našeho města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.

Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s naším městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že množstvím elektra odevzdaného k recyklaci jsme uspořili 261,46 MWh elektřiny, 12 950,39 litrů ropy, 1 207,96 m3 vody a 11,40 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 57,11 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 249,01 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu téměř pěti let.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku.

I v našem městě máte možnost odevzdávat elektroodpad ve sběrném dvoře i v červených kontejnerech na drobné elektro. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.