608 436 941

Usnesení – výsledky zpracování ze IV. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 28. září 2022 | 18x

které se konalo 12. září 2022 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Mgr. H. Bečková, Ing. et Ing. P. Kahoun, P. Stodolovský, pozdější příchod p. Mgr. M. Majera

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 27. 6. 2022. (pro 19)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 1. 7. 2022.
 • bylo informováno o jednání a zápisu Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 1. 6. 2022.
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/1, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 986/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, manželům xxx, za kupní cenu 396.388 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 18, zdržel se 1)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/2, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 727/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 542.497 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/3, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 402/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 100 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/4, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 392/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 258.709 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/5, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 376/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 245.555 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/6, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 775/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 509.096 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/7, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 297/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 189.153 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/8, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 582/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 361.549 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/9, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 317/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 243.905 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/10, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 318/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 194.323 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/11, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 318/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 142.272 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/12, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 402/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 86.499 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/13, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 392/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 246.223 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/14, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 375/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 259.809 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/15, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 762/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 100 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/16, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 297/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 149.564 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/17, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 586/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx , za kupní cenu 359.553 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/18, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 317/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 211.546 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/19, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 318/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 194.363 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/20, byt, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 318/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 195.857 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/21, garáž, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 155/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 120.555 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 18, zdržel se 1)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/22, garáž, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 156/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 132.783 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/23, garáž, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 156/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 122.703 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/26, garáž, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 146/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 118.502 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/27, garáž, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 173/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 146.260 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/28, garáž, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 147/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 109.130 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/29, garáž, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 155/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx, za kupní cenu 131.355 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo prodat jednotku č. 143/30, garáž, vymezenou dle občanského zákoníku, s podílem na společných částech věci, který je součástí jednotky, ve výši 149/12104, v katastrálním území Trhové Sviny, xxx za kupní cenu 127.586 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • rozhodlo vypsat výběrové řízení na prodej parcely č. 1 (nově vzniklý pozemek parc. č. 322/100 v k. ú. Trhové Sviny o výměře 525 m2) formou aukce s minimální nabídkovou cenou 1.680.000 Kč, realitním makléřem Janem Vickem. (pro 18, proti 1, zdržel se 1)
 • rozhodlo vypsat výběrové řízení na prodej parcely č. 2 (pozemky parc. č. st. 1001, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc. č. 322/361 a nově vzniklý pozemek parc. č. 322/371 v k. ú. Trhové Sviny o celkové výměře 662 m2) formou aukce s minimální nabídkovou cenou 2.150.000 Kč, realitním makléřem Janem Vickem. (pro 18, proti 1, zdržel se 1)
 • rozhodlo prodat pozemek parc. č. 956/4 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů panu xxx, za cenu 1.300 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 20)
 • souhlasí se směnou a rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 1694/1, 1694/2 a 1694/3 v k. ú. Mohuřice. (pro 18, zdržel se 2)
 • souhlasí s přijetím daru - pozemku parc. č. 4297 o výměře 387 m2 a nově zaměřených pozemků parc. č. 1895/23 o výměře 473 m2 a parc. č. 1895/24 o výměře 27 m2 v k. ú. Trhové Sviny od REMONST Development, a.s., Rudolfovská tř. 460/93, 370 01 České Budějovice. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 20)
 • bylo informováno o zpětvzetí žádosti o koupi pozemku parc. č. 3426/10 v k. ú. Trhové Sviny společností Jednota, s.d. České Budějovice.
 • schvaluje podněty doporučené radou města do Změny č. 5 územního plánu města Trhové Sviny. (pro 17, zdržel se 3)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2022:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 2 308 000,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..2 308 000,00 Kč. (pro 20)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2022:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 56 974,79 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..56 974,79 Kč. (pro 20)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2022:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 2.436.360,39 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 2.436.360,39 Kč (pro 19, zdržel se 1)

 • schvaluje zapojení města Trhové Sviny do dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II". Zastupitelstvo města Trhové Sviny schvaluje předběžné vyčíslení finančních nákladů ve výši 1 640 000 Kč, které je určeno na předfinancování podpory pro rodiny s dětmi a na spolupodíl a předfinancování podpory poživatelů důchodu. Spolupodíl města Trhové Sviny je v celkové maximální výši 698 000 Kč na podporu poživatelů důchodů. Město Trhové Sviny předfinancuje spolupodíl Jihočeského kraje na podporu poživatelů důchodů ve výši 698 000 Kč a zároveň předfinancuje podporu pro rodiny s dětmi ve výši 244 000 Kč. (pro 13, proti 3, zdržel se 3)
 • schvaluje úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2022/2023 Mateřské škole Trhové Sviny, Sídliště 684, 374 01 Trhové Sviny ve výši 90.160 Kč. Částka bude součástí rozpočtu MŠ na rok 2023. (pro 19, zdržel se 1)
 • schvaluje úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2022/2023 Základní škole Trhové Sviny, Školní 713, 374 01 Trhové Sviny ve výši 94.500 Kč. Částka bude součástí rozpočtu ZŠ na rok 2023. (pro 19, zdržel se 1)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.