608 436 941

Zápis z 17. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 13. září 2022 | 9x

které se konalo 12. 9. 2022 po skončení jednání ZM

Omluven: P. Stodolovský

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Kupní smlouvu na "Dodávku nákladního elektromobilu do 3,5 t, Trhové Sviny" s firmou BLOHMANN spol. s r.o., ul. 5. května 687/IV, 339 01 Klatovy, IČO: 25204424, nabídková cena 1.121.584 Kč bez DPH (1.357.117 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na "Zpracování PD na rekonstrukci gastronomického provozu MŠ Čtyřlístek, Trhové Sviny" s firmou JPS Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec, IČO 26035138, nabídková cena 575.000 Kč bez DPH (695.750 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 3801/12 - úprava NN ", za úplatu 2.500 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3801/5 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 1559/3 - kabel NN ", za úplatu 2.600 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1551/16 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, na stavbu s názvem "VO Bukvice". Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1209/17 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů a je zřizováno bezúplatně. (pro 6)
 • schvaluje Provozní řád veřejného ohniště a griloviště na Velkém rybníku. (pro 6)
 • byla informována o stavebním stavu a použitelnosti mostů ve správě města Trhové Sviny.
 • byla informována o možných úsporných opatřeních týkajících se elektrické energie a tepla.
 • rozhodla vypůjčit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou od 10.09.2022. (pro 6)
 • schvaluje pravidla dotačního programu "My v tom Jihočechy nenecháme II - Trhové Sviny“. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.