608 436 941

Ohlédnutí za volebním obdobím 2018 - 2022

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 28. srpna 2022 | 28x

Co se podařilo zrealizovat?

Po podzimních komunálních volbách v roce 2018 byla uzavřena koalice těchto stran a sdružení:

Volba pro město, Jsme tady doma, SNK Trhovosvinenska 2018 (letos vstupují do voleb jako hnutí Nestraníci), Občanská demokratická strana, Křesťanská demokratická unie.

Na povolebních jednáních byly dohodnuty a podepsány společné priority. Na konci tohoto volebního období je vhodný čas zhodnotit především to, jaké dohodnuté investice se podařilo realizovat.

Vracíme historickému centru důstojný charakter - na náměstí jsme opravili fasády domů, zrekonstruovali památník obětem světových válek, doplnili městský mobiliář, opravená je vozovka.

Podařila se celková rekonstrukce ulice Kostelní a první část ulice Trocnovská. Velmi důležité jsou také opravy a celkové rekonstrukce mostů – most v Pěčíně, v Jeronýmově ulici, lávka u polikliniky. Jihočeský kraj opravil most v Bezručově ulici a za křižovatkou Husovy a Pekárenské ulice – směr Borovany. Postupně opravujeme a doplňujeme chodníky.

Největší investicí tohoto období byla kompletní rekonstrukce budovy i vybavení školní jídelny a kuchyně. Díky dotacím jsme zařídili novou přírodovědnou učebnu, vyměnili podlahu v tělocvičně a zřídili venkovní učebnu, která se stane součástí nové školní zahrady.

V mateřské škole jsme v budově Čtyřlístku společně zařídili přírodní zahradu a v budově Berušky jsme navýšili kapacitu školky o žlutou třídu.

Na konci roku 2021 město získalo do vlastnictví celý areál staré fary. Během pár měsíců jsme upravili nádvoří fary a bývalé stáje. Velké množství akcí a příjemné prostředí přilákalo mnoho malých i velkých návštěvníků.

Podporujeme rozvoj sociálních služeb a služeb navazujících. Díky dotacím jsme zrekonstruovali a vybavili prostory, ve kterých skvěle funguje centrum komunitních aktivit. Také jsme připravili prostory pro nízkoprahové centrum, které provozuje Domeček. V domě s pečovatelskou službou jsme zrekonstruovali celou střechu, balkony, vodovodní rozvody a postupně rekonstruujeme jednotlivé byty.

Slíbili jsme připravit projekt na multifunkční hřiště. Díky získané dotaci se nám jej podařilo i realizovat. Ve sportovním areálu postupně opravujeme sportovní halu, sauna prošla celkovou rekonstrukcí. Přispěli jsme na nový trávník se zavlažováním na fotbalovém hřišti, na novou tribunu i na tréninkové hřiště.

Přes covidová omezení se nám podařilo rozšířit nabídku kulturních akcí. Rozšířili jsme Festival Karla Valdaufa o sobotní dopoledne pro děti, nové návštěvníky přilákaly koncerty v pátek před festivalem. Podpořili jsme zorganizování Mikulášské nadílky i Beltainu.

Na Buškově hamru jsme zpřístupnili podkroví a vybudovali zde expozici o řemeslech. Kulturní a informační centrum se přestěhovalo do krásných nových prostor. Nová naučná stezka Trhové Sviny zbožné a hříšné vede i kolem opravené kaple na Rejtech – ta získala cenu Památka roku 2020 v Jihočeském kraji.

Velký kus práce se nám podařil na Velkém rybníce, kde jsme slíbili zkulturnění areálu. Jsou zde nové lavičky, herní prvky, sprcha, převlékárna a nově i griloviště a ohniště s příjemným posezením.

Finančně nejnáročnější jsou opravy a rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí. Největší investicí je právě probíhající celková rekonstrukce úpravny vody v Otěvěku. Pod zrekonstruovanou ulicí Trocnovská a pod komunikací na náměstí jsou kompletně nové sítě. Díky dotaci jsme vybudovali vodovodní i kanalizační síť na Svatou Trojici.

Velice se osvědčila spolupráce s osadními výbory v místních částech a se spolky na Svaté Trojici a na Rejtech. Díky tomu vznikla nová místa pro setkávání i rekonstrukce těch stávajících, umístily se nové herní prvky, na Rejtech vzniklo hřiště s umělým povrchem. Nově se osazují veřejná osvětlení. Probíhají pozemkové úpravy, díky kterým budou moci být opraveny komunikace, mosty atd.

Dále probíhaly rekonstrukce objektů v majetku města, výměny oken, opravy střech, veřejného osvětlení, bezpečnostních prvků a parkovacích stání. Za zvláště důležité považuji zajištění zdravotní péče. Na poliklinice jsme opravili střechu, získali nové lékaře, zrekonstruovali pro ně ordinace. Ve městě přibyly herní prvky – např. v parku u kurtů. Umístili jsme více než padesát laviček, vysázeli více než 150 nových stromů, doplňujeme městský mobiliář. Zrekonstruovali jsme nové sídlo pro správu našich lesů. Dařilo se nám získávat dotace i z nových zdrojů, celkem ve výši více než 60 milionů Kč.