608 436 941

Zápis z 11. jednání rady města, které se konalo v pondělí  27. 5. 2019

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 19. června 2019 | 80x

11. RM - zápis

Hosté: Ing. I. Božáková

Rada města

  • byla informována o cenové nabídce Ing. arch. Jaromíra Kročáka na aktualizaci dokumentu Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti, Budovatelská ulice v Trhových Svinech.
  • byla informována o stávajících a plánovaných výzvách OP ŽP v roce 2019.
  • rozhodla nepronajmout nebytové prostory v č. p. 1052 v Sokolské ulici v Trhových Svinech a ukládá OSÚMM připravit cenovou nabídku na rekonstrukci nebytových prostor. (pro 7)
  • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání prodej nově zaměřených pozemků parc. č. 520/6 o výměře 13 m2 a parc. č. 520/7 o výměře 21 m2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů.
  • souhlasí s prodejem a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku pouze pod stavbou rodinného domu parc. č. 1895/1 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 7)
  • souhlasí s prodejem a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3813/18 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
  • souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2000,- Kč na zúčastnění se Mistrovství Evropy v Judo veteránů v Las Palmas na Gran Canaria, které se koná ve dnech 24.7. – 28. 7. 2019. (pro 4, zdržel 3)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 a předkládá ZM na vědomí. (pro 7)

Změny v příjmech o celkovou částku1 997 398,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku1 997 398,00 Kč

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů.