608 436 941

Z činnosti městské policie za rok 2021

Autor: Fajtl Aleš, vedoucí Městské policie T. Sviny | Zveřejněno: 25. února 2022 | 17x

Strážníci i policisté zhodnotili loňský rok

Začátek roku 2021 z důvodu Covid – 19 začal omezením a nařízením dle krizového a pandemického zákona a dohledem městské policie na jeho dodržovaní. Porušování opatření proti Covidu-19 se ve většině případů řešilo domluvou, ale bylo uděleno i několik sankcí.

Co se týče dopravy a veřejného pořádku, nebylo toto období nijak výjimečné. To se změnilo v červenci s náročnou rekonstrukcí Trocnovské ulice a Žižkova náměstí, kdy začala ve městě platit nutná dopravní omezení (zákaz vjezdu, zákaz zastavení), která někteří řidiči odmítali respektovat. Důkazem toho je, že v tomto období bylo uděleno větší množství blokových pokut. Po dokončení rekonstrukce se ke spokojenosti nás všech dopravní situace opět uklidnila.

V roce 2021 městská policie řešila v dopravě 972 přestupků, z toho 393 blokově, 7 předala správnímu orgánu a 572 vyřešila domluvou.

Za porušování veřejného pořádku bylo řešeno 103 přestupků, z toho 16 blokově, 6 bylo předáno správnímu orgánu a napomenutím se vyřešilo 81 přestupků.

V loňském roce bylo odchyceno a vráceno 13 psů. Tímto bych rád poděkoval přátelům na Facebooku za sdílení příspěvků a tím rychlému navrácení pejsků jejich majitelům.

Závěrem bych chtěl opět požádat občany, aby se nebáli zavolat, pokud vidí někoho porušovat veřejný pořádek, nebo páchat jinou trestnou činnost, a to na MP tel. 734 762 955, nebo na linku 158 kolegům z PČR, kterým děkuji za perfektní a profesionální spolupráci.