608 436 941

Zápis z 28. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 13. ledna 2022 | 7x

které se konalo 31. 12. 2021 od 11:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 995 000,00 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 995 000,00 Kč (pro 7)