608 436 941

Na Nivách, Na Vyhlídce, Nad Městem

Autor: Mgr. H. Halešová | Zveřejněno: sobota 25. prosince 2021 | 21x

Během listopadu bylo možné zasílat e-mailem (na adresu TSL nebo sekretariátu starostky) návrhy pro název nově vznikající ulice. Návrhů různého druhu se sešlo kolem padesáti. Objevila se jména osobností spjatých s naším městem (E. Hácha, K. Hlubuček, Fr. Dvořák, K. Valdauf), názvy zeměpisné (K Otěvěku, Otěvěcká, Severní, Na Červeném vršku) i lehce poetické – Větrná, Vyhlídková, Vycházková.

Nejčastěji byl zaslán návrh Nad Městem a tato varianta byla svými navrhovateli také nejčastěji zdůvodňována, a to těmito argumenty:

  • v katastrální mapě města je tato lokalita právě takto nazvána
  • studie této ulice vypracovaná v minulosti panem architektem Urbancem též s názvem Nad Městem
  • jazykově se název hodí k názvu ulic Na Vyhlídce a Na Nivách, a navíc se tato ulice skutečně nad městem bude nacházet

Zastupitelstvo města na svém V. zasedání 13. 12. 2021 přihlédlo k výše zmíněným argumentům a nejvyšší četnosti tohoto návrhu a odsouhlasilo tedy název Nad Městem.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedené návrhy, které získaly více než 2 hlasy:

Nad Městem 8x

Karla Hlubučka 4x

Emila Háchy 3x, Dr. Emila Háchy 2x, Háchova 1x

Fr. Dvořáka 3x

Karla Valdaufa 2x, Valdaufova 1x

Větrná 3x

Jménem redakce TSL, zastupitelstva města i jménem svým děkuji všem, kdo se ankety zúčastnili .