608 436 941

Zápis z 25. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 22. listopadu 2021 | 7x

které se konalo 22. 11. 2021 od 13:00 hodin

Omluven: Ing. D. Štojdl

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
  • rozhodla, na základě výběrového řízení, pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku s občerstvením p. M. Pelderlové, za cenu 8.000 Kč na dobu určitou od 26. 11. 2021 do 28. 2. 2022. (pro 6)