608 436 941

Zápis z 19. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 21. září 2021 | 7x

které se konalo 13. 9. 2021 od 15:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje cenovou nabídku firmy Bewstav s.r.o., Třebízského 1194, 374 01 Trhové Sviny, na výměnu vodovodního řadu v Trhových Svinech na Žižkově náměstí, který je v havarijním stavu, v celkové výši 1.909.092 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6, zdržel se 1)
  • schvaluje, na základě výběrového řízení, cenovou nabídku na realizaci akci "Kulturní a spolková zařízení v osadách Trhových Svinů" ve výši 449.131 Kč bez DPH (543.449 Kč vč. DPH), kterou předložila firma Milan Cibulka, IČ: 14491800, Bukvice 4, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6, zdržel se 1)
  • schvaluje, na základě výběrového řízení, cenovou nabídku na realizaci akci "Veřejná prostranství v Trhových Svinech a osadách" ve výši 1.002.630 Kč bez DPH (1.213.182 Kč vč. DPH), kterou předložila firma Stavitelství Beneš s.r.o., IČ: 28129423, Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6, zdržel se 1)