608 436 941

Zápis ze 17. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 7. září 2021 | 8x

které se konalo 31. 8. 2021 od 14:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

- změny v příjmech o celkovou částku 246.000,00 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 246.000,00 Kč. (pro 7)