608 436 941

Občanské průkazy nově

Autor: Eva Pokorná vedoucí odboru správních činností MěÚ Trhové Sviny | Zveřejněno: čtvrtek 26. srpna 2021 | 69x

Od srpna letošního roku platí nový zákon o občanských průkazech.

Jen v krátkosti si dovolím upozornit Vás na některé zásadní změny:

  • do občanského průkazu není již možnost zapsat akademický titul
  • nový typ občanského průkazu je s biometrickými údaji, snímají se otisky prstů od 12 let věku
  • k vydání občanského průkazu nelze nikoho zmocnit
  • nelze využít fotografii od fotografa ani fotografii ze systému
  • nově se již nevydává potvrzení o občanském průkazu při ztrátě, zadržení apod.
  • Policie ČR má povinnost přijmout od občana ohlášení o ztrátě občanského průkazu a ten zablokovat
  • již se nebudou vydávat občanské průkazy k výkonu volebního práva s platností 1 měsíce – tj. OP typu „blesk“ pro volby skončily

Za zmínku stojí i některé změny správních poplatků:

Vydání občanského průkazu ve standardní lhůtě mladšímu 15 let - 100 Kč.

Vydání nového za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený 200 - Kč.

Vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti - 200 Kč

Pracovníci Odboru správních činností MěÚ Trhové Sviny jsou připraveni zodpovědět dotazy k výše zmíněným novinkám, ale hlavně, stejně jako v minulých letech, poskytovat dobré a profesionální služby pro občany, kteří se na náš úřad obrátí.