608 436 941

Zásady pro umisťování reklamních zařízení a označení provozoven

Autor: Jana Kokejlová, Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování | Zveřejněno: sobota 24. července 2021 | 21x

z hlediska památkové péče v Městské památkové zóně Trhové Sviny

Byla to právě iniciativa radních tohoto města, která vedla ke zpracování „Zásad pro umisťování reklamních zařízení a označení provozoven z hlediska památkové péče v Městské památkové zóně Trhové Sviny“. Vypořádat se s reklamním smogem a nastínit podobu a formu označení provozoven či informačních zařízení je nelehký úkol. Už jen proto, že co se líbí a zdá vkusné jednomu, nemusí se líbit druhému. A současně je zapotřebí míti v potaz i to, že každý majitel nemovitosti má svá práva, ale s tím spojené i povinnosti. O to více to platí, nachází-li se jeho nemovitost v městské památkové zóně nebo jinak chráněném území, či je přímo zapsaná v ústředním seznamu jako nemovitá kulturní památka.

V těchto vytvořených zásadách jsme se pokusili být nápomocni všem těm, kterých se to týká. Ať už jsou to podnikatelé, majitelé nemovitosti, provozovatelé outdoorové reklamy, kteří se v dané MPZ nacházejí či provozují živnost. Zásady mají především pomáhat a sloužit, není účelem někoho trestat nebo poučovat. Dozvíte se v nich, jak postupovat, co je zapotřebí splnit, zda podléhá záměr nějakému povolovacímu režimu, případně na koho se obrátit. Jsou zde uvedeny i parametry, vhodný výběr materiálu, reálné příklady, jak by měla reklama či označení provozovny vypadat vůči fasádě i veřejnému prostoru.

Kultivace veřejného prostoru a jeho estetické vnímání je velmi důležitou složkou života lidí ve městě. V prostoru, ve kterém se cítíme dobře, chceme přeci být a trávit v něm i svůj volný čas. Městská památková zóna Trhové Sviny je jednou z nejhodnotnějších částí města. To je důvod, abychom k ní přistupovali zodpovědně. Ne jen jako vlastníci či provozovatelé, ale třeba i jako návštěvníci.

Kdokoli se tedy chystá umisťovat reklamu, označovat provozovnu v městské památkové zóně, se může informovat samozřejmě i přímo na MěÚ Trhové Sviny - odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování, kde mu rádi poradíme a případně pomůžeme celý jeho záměr zrealizovat.