608 436 941

Zápis ze 14. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pondělí 19. července 2021 | 12x

které se konalo 14. 7. 2021 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. arch. J. Weinzettl

Rada města Trhové Sviny

  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele stavebních prací "Venkovní učebna ZŠ, Trhové Sviny" s firmou Stavitelství Beneš s.r.o., Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny, nabídková cena 442.205 Kč bez DPH (535.068 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5, zdržel se 1)