608 436 941

Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí  15. 04. 2019 po skončení jednání ZM

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 23. dubna 2019 | 115x

8. rada města

Rada města

  • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na „Zpracování PD na vystrojení a připojení vrtů v místní části Hrádek“ s firmou VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 2/12, 370 01, IČO 28159721, jejíž nabídka splnila všechny podmínky zadavatele, za cenu 125.000 Kč bez DPH (151.250 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
  • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na „Zpracování PD na vystrojení a připojení vrtů v místní části Březí“ s firmou VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 2/12, 370 01, IČO 28159721, jejíž nabídka splnila všechny podmínky zadavatele, za cenu 140.000 Kč bez DPH (169.400 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
  • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na „Zpracování PD na vystrojení a připojení vrtů v místní části Nežetice“ s firmou VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 2/12, 370 01, IČO 28159721, jejíž nabídka splnila všechny podmínky zadavatele, za cenu 135.000 Kč bez DPH (163.350 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
  • souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo „Povrchová úprava Kostelní ulice Trhové Sviny“ ze dne 11. 6. 2018 a pověřuje starostku jejím podpisem. Dodatek se týká zpracování projektové dokumentace na výměnu vodovodu a kanalizace. (pro 7)
  • souhlasí s podnájmem bytu č. 15 v Husově ulici č. p. 143 v Trhových Svinech od 01. 05. 2019. Podnájem bude uzavřen na dobu určitou jednoho roku, tzn. od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2020. (pro 7)
  • souhlasí, na základě vyjádření Kontrolního výboru města Trhové Sviny, s vyřazením drobného hmotného majetku z majetku města Trhové Sviny dle návrhu. (pro 7)

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů.