608 436 941

Revize stromů ve městě

Autor: Pavel Randa | Zveřejněno: 3. března 2019 | 118x

Revize stavu stromů – vybrané lokality v Trhových Svinech

Revize stromů na vybraných lokalitách

V červnu loňského roku byla dokončena revize stromů na vybraných lokalitách v našem městě.

Do revize bylo zahrnuto celkem 512 stromů na pěti lokalitách s největší frekvencí pohybu osob, a to: ul. Tovární, Sídliště, MŠ Čtyřlístek, MŠ Beruška a náměstí.

Samotná revize navázala na „pilotní projekt“, při kterém bylo na náměstí v prosinci roku 2017 společností BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. ošetřeno sedm letitých lip.

Při hodnocení dřevin byl kladen největší důraz na posouzení jejich provozní bezpečnosti. U každého stromu byl navržen odpovídající zásah, který má za cíl minimalizovat riziko a rovněž prodloužit funkčnost setrvání jedince na dané lokalitě.

Následně byl zpracován plán péče. Dle naléhavosti zásahu (především s ohledem na jejich provozní bezpečnost) byly jednotlivé stromy zařazeny do několika etap realizace. Samotná realizace navržených zásahů by měla probíhat až do roku 2023.

Čtyři stromy, jejichž stav byl vyhodnocen jako kritický, byly ošetřeny hned po tom, co město obdrželo výsledky revize. V roce 2018 se stihlo ošetřit ještě dalších 17 dřevin. U těchto jedinců bylo provedeno ošetření řezem a u některých byly navíc v korunách instalované bezpečnostní vazby. Tři neperspektivní stromy byly odstraněny. Jednalo se o stromy s naléhavostí 1, rostoucí na lokalitách:

MŠ Beruška, MŠ Čtyřlístek, ul. Tovární.

Pro letošek plánujeme realizovat navržené zásahy minimálně u 30 zbývajících stromů s naléhavostí 1 na lokalitách ul. Tovární a Sídliště.

Žel u některých hodnocených stromů jejich stav již neumožňuje další funkční setrvání. Ve všech případech se jedná o neperspektivní jedince, které již fakticky nelze smysluplně ošetřit. Město samozřejmě počítá s tím, že za odstraněné stromy vysadí stromy nové. Umístnění nových výsadeb bude předem řešeno se zkušeným krajinářským architektem.

Hlavním cílem našeho snažení je, aby stromy v našem městě byly bezpečné, krásné a aby nám vydržely co možná nejdéle.