608 436 941

Jak se hospodařilo v našich lesích v roce 2020

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 22. června 2021 | 9x

Tak jako každý rok se sešla jarní valná hromada společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, abychom mohli zhodnotit uplynulý rok.

Rok 2020 je již sedmým rokem v pořadí, kdy se řídíme novým Lesním hospodářským plánem, který je zpracováván vždy na 10 let a který stanovuje zákonné ukazatele – celkovou výši těžeb, výši výchovných zásahů do porostů a zalesňování holin. Valná hromada konstatovala, že tyto zákonné ukazatele společnost dodržuje a že nedochází k nadměrné těžbě.

Po krizových předchozích letech, způsobených kůrovcovou kalamitou, se předpokládalo, že i rok 2020 bude velmi obtížný. Na začátku roku se předpovídalo, že v tomto roce kůrovcová kalamita zasáhne náš region ještě silněji. Po nástupu proticovidových opatření, s kterým přišlo značné omezení dřevařského průmyslu, vše vypadalo opravdu beznadějně. Naštěstí nám pomohlo počasí. Oproti předchozím letům byl celý rok 2020 velmi deštivý, vláhový deficit se vyrovnal. Vývoj kůrovce se zpomalil, jarní rojení bylo velmi nízké, přesto však množství přezimujících jedinců kůrovce bylo stále velmi vysoké. Kůrovec napadal porosty v menším rozsahu, ale na více místech. Zásahy nemusely být tak radikální, ale bylo nutné pracovat na mnoha místech.

Bohužel se nezměnily ceny dříví, ty zůstaly stále velice nízko oproti předchozím letům. Stále jsme se potýkali s přebytkem palivového dříví. Proto byla přijata omezení provozu a oddálení výchovných zásahů v lesních porostech na další roky.

Důležité bylo, že stát konečně rozhodl, že se bude podílet na kompenzaci škod způsobených kůrovcovou kalamitou. Celkově jsme získali dotace související s kůrovcovou kalamitou ve výši 2 523 319,-Kč - na zmírnění ekonomických dopadů při zpracování kůrovcové kalamity 2 185 544,- Kč, na ochranu lesa 242 490,- Kč, na obnovu a výchovu lesních porostů 46 170,- Kč a na asanaci kůrovcového dřeva 49 115,- Kč.

Porovnání množství celkově vytěženého dřeva, včetně objemu kůrovcového a polomového dříví, ukazuje následující graf.